Nieuws aanpak stikstof Brabant - 27 januari 2021

27-01-2021

Via deze nieuwsupdate houden we u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rondom de aanpak van stikstof. 

 In deze nieuwsbrief: 
-    Aanmeldperiode vrijwillige aankoop piekbelasters stikstof begonnen
-    Stikstofuitspraken Raad van State
-    Vergunningaanvraag digitaal indienen 
-    Informatiebijeenkomsten Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS)

Aanmeldperiode vrijwillige aankoop piekbelasters stikstof begonnen

Belangstellende veehouders kunnen zich tussen 18 januari en 1 maart 2021 vrijblijvend aanmelden voor de eerste ronde van de Vrijwillige aankoop piekbelasters Stikstof. Zij kunnen zich aanmelden bij het Ondersteuningsloket Stikstof via het aanmeldformulier. Wij verzoeken u vriendelijk de gevraagde gegevens volledig in te vullen en het formulier met de gevraagde bijlagen aan ons toe te sturen. Meer weten? Heeft u vragen? Bekijk de informatiepagina en geactualiseerde lijst van veelgestelde vragen over de vrijwillige aankoop piekbelasters. 

Stikstofuitspraken Raad van State

Op 20 januari  heeft de Raad van State een belangrijke uitspraak gedaan over een zaak over een veehouderij aan de Logtsebaan in de gemeente Oirschot. Deze uitspraak is niet alleen relevant voor deze specifieke situatie, maar kan ook op landelijk niveau gevolgen hebben voor de vergunningverlening, toezicht en handhaving.  Voorlopig houden de provincies daarom vergunningaanvragen aan. Dit is nodig om te voorkomen dat zij besluiten nemen die ze later eventueel moeten terugdraaien. Op 20 januari deed de Raad van State ook een belangrijke uitspraak over het tracebesluit Via15 (Gelderland). De provincies bestuderen beide uitspraken. Zij willen hierover zo snel mogelijk duidelijkheid geven en gaan in overleg met het Rijk. 
Bekijk de persverklaring van Gedeputeerde Staten over de uitspraak over de Logtsebaan. Zie ook de reactie van het IPO over beide stikstofuitspraken. 

Vergunningaanvraag digitaal indienen  

De werkvoorraad van vergunningaanvragen blijft groot, bovendien moeten aanvragen tijdelijk aangehouden worden vanwege bovengenoemde uitspraken. De provincie en omgevingsdiensten nemen verschillende maatregelen om de wachttijden te verkorten. Om uw aanvraag zo snel mogelijk in behandeling te nemen is het belangrijk dat u uw aanvraag digitaal en compleet indient, met alle gevraagde gegevens en bijlagen. We vragen uw begrip voor de langere wachttijden en doen momenteel alles wat mogelijk is om aanvragen zo snel en zorgvuldig mogelijk af te handelen.

Informatiebijeenkomsten Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS)

Op 18 januari 2021 vond de online informatiebijeenkomst over de BOS plaats voor medewerkers van gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten, maatschappelijke organisaties en andere belangstellenden. De bijeenkomst trok ruim 180 personen. Meer weten? U kunt de presentatie hier downloaden

Op dinsdag 26 januari 2021 was er een online informatiebijeenkomst over de BOS voor bestuurders van gemeenten, waterschappen en maatschappelijke partners. Meer weten? U kunt de presentatie hier downloaden. 

 

Meer informatie en vragen?

Voor algemene informatie: 
•    Website Aanpak Stikstof: www.aanpakstikstof.nl 
•    Website BIJ12: www.bij12.nl/onderwerpen/stikstof-en-natura2000/   
•    Website Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanpak-stikstof 
Informatie over de aanpak van stikstof in Brabant: 
•    Dossier Aanpak Stikstof: www.brabant.nl/aanpakstikstof  
•    Ondersteuningsloket Stikstof: www.aanpakstikstofbrabant.nl 
 
Aanmelden voor deze nieuwsbrief? Vul het aanmeldformulier in. Afmelden? Stuur een mail naar aanpakstikstof@brabant.nl.   
 
 
 
 
 

Cookie-instellingen