Aanpak Stikstof Brabant

Welkom bij het ondersteuningsloket stikstof van provincie Noord-Brabant.

Het stikstofprobleem is ingewikkeld en ingrijpend. De hoeveelheid stikstof die in de natuur terecht komt moet fors omlaag. En als u wilt bouwen of uitbreiden, mag daarbij niet meer stikstof vrijkomen dan er al is. Dat geldt voor heel Nederland en zeker ook voor Brabant. We zijn een provincie met veel inwoners, bedrijvigheid en verkeer, een hoge veedichtheid en tegelijkertijd een rijkdom aan prachtige natuur.

We willen een omgeving waar mensen gezond, prettig en veilig kunnen werken, wonen en verblijven. Daarom zijn we zuinig op onze natuur en de biodiversiteit. Tegelijkertijd willen we onze sterke economische positie behouden, huizen blijven bouwen, de bereikbaarheid verbeteren en ruimte geven aan Brabantse bedrijven die zich duurzaam willen ontwikkelen in Brabant. We willen niets liever dan dat onze bedrijvigheid hand in hand gaat met de verscheidenheid aan natuur die Brabant kent. Daarom ontkomen we er niet aan dat alle sectoren minder stikstof moeten gaan uitstoten.

Bij de gebiedsgerichte aanpak stikstof in Brabant is een groot aantal partijen nauw betrokken, zoals collega-overheden ondernemers, agrariërs, terrein- en natuurbeheerders en brancheorganisaties. Op deze website, het ondersteuningsloket stikstof, vindt u informatie over de gebiedsgerichte aanpak en concrete projecten in Brabant. Ook leest u waar u terecht kunt als u vragen heeft. En wat u kunt doen als u zelf stikstofruimte nodig heeft of aan wilt bieden.
Ook kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief en deze website.

Cookie-instellingen