Privacyverklaring

Als u deze website bezoekt, kan het zo zijn dat hier persoonsgegevens worden verwerkt. Hieronder staat beschreven wie verantwoordelijk is voor deze verwerking, waarom persoonsgegevens nodig zijn, hoe hiervoor toestemming is verkregen, om welke gegevens het gaat en wat uw rechten zijn.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Provincie Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Tel: (073) 681 28 12 (kantooruren)
Mail: pas@brabant.nl

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Op deze website verwerken wij de volgende persoonsgegevens. Deze zijn bij uw profielregistratie opgegeven.

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Emailadres
 • Wachtwoord (nooit zichtbaar en raadpleegbaar door anderen)
 • IPadres
 • Geanonimiseerde gevens over jouw activiteiten op deze community/website

Het is mogelijk om uw profiel aan te vullen met extra persoonsgegevens. Als u dat doet, worden deze ook verwerkt op deze website. Dit zijn de gegevens die u extra kunt opgeven: (mobiel) telefoonnummer, geboortedatum, titel, geslacht, eventuele opmerkingen, woonadres, postadres en gegevens over de organisatie waar u werkzaam bent (naam, vestiging, functie, expertise, werkdagen). Ook kunt u een profielfoto uploaden.U kunt uw profielgegevens altijd wijzigen.

Het is ook mogelijk om uw voorkeuren in te stellen:

 • Wel/niet ontvangen van nieuwsbrieven (in de toekomst)
 • Wel/niet ontvangen van service email
 • Wel/niet ontvangen van email updates. U ontvangt updates over nieuwe of gewijzigde informatie indien u een pagina bent gaan volgen.
 • Wel/niet genoemd kunnen worden in reacties
 • Wel/niet zichtbaar maken van uw profiel voor andere ingelogde gebruikers
 • Wel/niet openbaar maken van email adres
 • Wel/niet openbaar maken van telefoonnummer
 • Wel/niet openbaar maken van profielfoto

Waarom worden persoonsgegevens verwerkt?

Persoonsgegevens die u op deze website opgeeft, worden alleen gebruikt voor de volgende doelen:

 1. het optimaal kunnen samenwerken en kennisdelen met andere gebruikers op deze website;
 2. om met u in contact te kunnen treden en te reageren of door u gestelde vragen;
 3. om u te informeren met actuele informatie;
 4. de afhandeling van uw aanvraag tot informatie;
 5. voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven die u per e-mail worden verzonden;
 6. het optimaal laten functioneren van deze website.

Hoe hebben wij toestemming gekregen om uw persoonsgegevens te verwerken?

Persoonsgegevens worden alleen gebruikt als daar toestemming voor is gegeven. Deze toestemming kan op de volgende manier verkregen zijn:

 1. u heeft toestemming gegeven;
 2. u werkt voor een organisatie en voor uw werkzaamheden is het nodig om uw persoonsgegevens te verwerken op deze website.;

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw registratiegegevens, aanvullende profielgegevens en gegevens over uw voorkeuren worden bewaard totdat u deze gegevens wijzigt of totdat u uw profiel verwijdert. Ook wordt uw profiel verwijderd indien het niet meer nodig is voor het doel van deze website.

Leverancier van de Software van deze community/website is Mett

De software van het Forum is niet van de verantwoordelijke, maar van een derde partij: Mett. De verantwoordelijke heeft met Mett een zogenaamde verwerkersovereenkomst gesloten, om te waarborgen dat Mett zich aan de regels houdt die gelden voor het verwerken van persoonsgegevens. Mett en de verantwoordelijke gebruiken uw persoonsgegevens om de website te beheren en te optimaliseren. De software van Mett staat op eigen servers in Nederland.

Google Analytics

We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

Uw rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) geeft u als betrokkene verschillende rechten:

 1. Zo heeft u het recht om de verantwoordelijke te verzoeken om inzage van en rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die de verantwoordelijke in het kader van deze community/website over u verwerkt. Deze rechten zijn uitgewerkt in de artikelen 15, 16 respectievelijk 17 van de AVG. Daarnaast heeft u het recht de verantwoordelijke om beperking van de verwerking van bedoelde persoonsgegevens te vragen (artikel 18 AVG).
 2. Ook wijst de verantwoordelijke u op uw recht op overdraagbaarheid van de u betreffende persoonsgegevens die de verantwoordelijke in het kader van de community/website over u verwerkt (artikel 20 AVG).
 3. Tot slot is van belang dat u het recht heeft bij de verantwoordelijke bezwaar te maken tegen de verwerking (artikel 21 AVG) en dat u een klacht kunt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat is de toezichthouder op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens (artikel 57 lid 1 onder f AVG).
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.