Nieuws aanpak stikstof Brabant - 7 december 2020

07-12-2020

Via deze nieuwsupdate houden we u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rondom de aanpak van stikstof. 

In deze nieuwsbrief: 

-    Vrijwillige aankoop piekbelasters stikstof van start
-    Informatiebijeenkomst vrijwillige aankoop piekbelasters stikstof
-    Wijziging interim omgevingsverordening: aanpassen verouderde stalsystemen 
-    Update Wegwijzer voor veehouders

Vrijwillige aankoop piekbelasters stikstof van start

Veebedrijven met een hoge stikstofuitstoot, die dichtbij stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden zijn gevestigd en willen stoppen, kunnen zich vanaf 18 januari melden bij de provincie Noord-Brabant. Provincies krijgen budget van het Rijk om zogenoemde piekbelasters aan te kopen, op basis van vrijwilligheid. Brabant verwacht in drie jaar tijd 35 tot 45 veehouderijen te kunnen aankopen. De provincie krijgt, verdeeld over drie rondes, in totaal 53 miljoen euro budget van het Rijk. In de eerste ronde gaat het om circa tien bedrijven. De provincie koopt bedrijven aan voor de marktwaarde. Om zich te kunnen aanmelden als piekbelaster moet een bedrijf een uitstoot hebben die leidt tot stikstofneerslag van meer dan 2 mol gemiddeld per hectare per jaar op een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied. Alleen bedrijven die dicht bij zulke gebieden liggen voldoen hieraan. Lees meer… 
Meer weten? Bekijk de informatiepagina en veelgestelde vragen over de vrijwillige aankoop. 

 
Informatiebijeenkomst vrijwillige aankoop piekbelasters stikstof

Op dinsdag 15 december van 13.00 – 14.30 uur is er een online informatiebijeenkomst over de vrijwillige aankoop van piekbelasters stikstof. De bijeenkomst is bedoeld voor adviseurs van agrarische bedrijven en andere belangstellenden. Tijdens de informatiebijeenkomst informeren onze medewerkers u over de mogelijkheden en voorwaarden van de vrijwillige aankoop van piekbelasters stikstof en waar u terecht kunt voor ondersteuning en vragen. Aanmelden kan t/m 11 december via het online aanmeldformulier.


Wijziging interim omgevingsverordening: aanpassen verouderde stalsystemen

In Brabant werken we al lange tijd aan het versnellen van verduurzaming en innovatie in de veehouderij. In de Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant zijn regels voor het aanpassen van verouderde stallen opgenomen. Op 27 november hebben Provinciale Staten besloten de Interim Omgevingsverordening te wijzigen. Daarmee is uiterste datum voor het aanpassen van verouderde stallen verschoven van 1 oktober 2022 naar 1 januari 2024. 
Vanaf die datum geldt dat:
-    een veehouderij op bedrijfslocatieniveau moet voldoen aan de eisen van de IOV; of
-    ieder verouderd stalsysteem moet zijn aangepast aan de eisen van de IOV.
-    Er geldt een uitzonderingsregeling voor natuurinclusieve veehouderijen.
Lees meer op www.brabant.nl/wijzigingiov of bekijk de infographic met een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen. 

Update Wegwijzer voor veehouders

Veel veehouders in Brabant maken de komende jaren belangrijke keuzes voor de toekomst: doorgaan en zonodig verduurzamen, omschakelen of stoppen. Ingrijpende keuzes waar veel bij komt kijken. De Wegwijzer voor veehouders geeft een praktisch overzicht van deze regelgeving en de mogelijkheden: ga ik door met mijn bedrijf en investeer ik (zonodig) in duurzame stalsystemen? Ga ik omschakelen naar andere bedrijfsactiviteiten? Of stop ik met mijn bedrijf? En welke opties zijn er dan? Welke keuze de beste is, hangt vrijwel altijd af van iemands persoonlijke situatie. Deze wegwijzer brengt – per diercategorie en per keuze – in beeld welke regelgeving en mogelijkheden van toepassing zijn. En laat zien welke vervolgstappen daarbij horen. De Wegwijzer is aangepast aan de wijziging van de Interim Omgevingsverordening die op 27 november 2020 door Provinciale Staten is vastgesteld. Lees meer… 


 

Meer informatie en vragen?

Voor algemene informatie: 

Informatie over de aanpak van stikstof in Brabant: 

Aanmelden voor deze nieuwsbrief? Vul het aanmeldformulier in. Afmelden? Stuur een mail naar aanpakstikstof@brabant.nl  

 

Cookie-instellingen