Nieuwsbrief aanpak stikstof - 8 september 2020

08-09-2020

Via deze nieuwsupdate houden we u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rondom de aanpak van stikstof.

Meer stikstofruimte voor ontwikkelingen met extern salderen
De beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant is, na overleg met provincies, de minister en andere betrokken partijen, aangepast. De wijziging maakt met ingang van 15 september het extern salderen met veehouderijen met dier- en fosfaatrechten mogelijk. Daarmee kunnen meer transacties van stikstofruimte plaatsvinden, zowel binnen als tussen sectoren.  Bij elke transactie komt 30% van de aangekochte stikstofruimte ten goede aan de natuur, waarmee per saldo de depositie van stikstof daalt. Lees meer…


22 september: online Informatiebijeenkomst over extern salderen en verleasen

De provincie Noord-Brabant organiseert op dinsdag 22 september 2020 twee online informatiebijeenkomsten over ontwikkelingen rond de aanpak van stikstof. Het thema van deze bijeenkomsten is extern salderen en verleasen.

1. (09.30 - 10.30 uur): informatiebijeenkomst voor gemeenten, omgevingsdiensten en maatschappelijke partners
2. (11.00 - 12.00 uur): informatiebijeenkomst voor adviseurs van (agrarische en industriële) bedrijven

U kunt zelf bepalen naar welke bijeenkomst uw voorkeur uitgaat. Tijdens beide bijeenkomsten wordt dezelfde informatie verstrekt. Bij de beantwoording van vragen kan specifieker worden ingezoomd op informatiebehoefte van de betreffende groep. Lees meer en aanmelden…
 

Update veelgestelde vragen

Naar aanleiding van de wijziging in de Beleidsregel natuurbescherming heeft de webpagina met veelgestelde vragen een update gekregen. Er zijn diverse vragen en antwoorden gewijzigd en toegevoegd, met name over extern salderen en verleasen. Bekijk de (nieuwe) vragen en antwoorden.

Meer informatie en vragen?

Voor algemene informatie:

Informatie over de aanpak van stikstof in Brabant:

Afmelden voor deze nieuwsbrief? Stuur een mail naar aanpakstikstof@brabant.nl.

Cookie-instellingen