Video: ‘Het Brabants landelijk gebied verandert’

28-11-2023

Het landelijk gebied in Brabant gaat de komende jaren veranderen. We brengen bodem, water en lucht op orde. Dat is van belang voor de natuur, het landschap, de landbouw en de gezondheid van de mensen. En dus voor een plek waar mensen ook in de toekomst gezond en veilig kunnen wonen, werken en leven.

Dit is een lastige klus om voor elkaar te krijgen. We staan voor moeilijke keuzes met forse gevolgen. Daarom werken provincie, gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties, de agrarische sector en andere betrokkenen met elkaar samen. We doen dit met een gebiedsgerichte aanpak op diverse plekken in Brabant. De video: ‘Het Brabants landelijk gebied verandert’ licht de noodzaak en complexiteit van de gebiedsgerichte aanpak uit.

Lees meer over de groenblauwe gebiedsgerichte aanpak.

 

 

Ambitie provincie

De provincie Noord-Brabant is één van de partners van de groenblauwe gebiedsgerichte aanpak. Samen met waterschappen, terreinbeherende organisaties, particuliere grondeigenaren, de agrarische sector, gemeenten en andere belanghebbenden werkt de provincie aan een Brabants buitengebied waar onze bodem, ons water en onze lucht op orde zijn. Dat is van belang voor onze natuur, ons landschap, onze landbouw en onze gezondheid.

Cookie-instellingen