Nieuwsbrief Aanpak Stikstof november 2023

13-11-2023

Via de nieuwsbrief Aanpak Stikstof houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de aanpak van stikstof.

In deze nieuwsbrief:

  • Herijking Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof
  • Nieuw College van Gedeputeerde Staten in Noord-Brabant
  • Meld je aan voor de nieuwsbrief Natuur, Water en Milieu
  • Aanpassingen kritische depositiewaarden en actualisatie AERIUS Monitor
  • Aangepaste emissiecijfers aanpak piekbelasting
  • 132 Brabantse aanmeldingen voor landelijke beĂ«indigingsregelingen veehouderijlocaties (Lbv/-plus)
  • Melkrundveehouders en kalverhouders krijgen anderhalf jaar extra voor verduurzamen stallen
  • Feiten en cijfers stikstof in Brabant
  • De val van het kabinet en de gevolgen

Open de nieuwsbrief

Cookie-instellingen