Contactpunt Lbv(-plus) voor Brabantse veehouders open

14-08-2023

Verwacht u onder de doelgroep van de landelijke beëindigingsregeling voor veehouderijlocaties (Lbv of Lbv-plus) te vallen, maar twijfelt u over deelname? Neem dan contact op met Contactpunt Piekbelasting om een verkennend gesprek met een van onze zaakbegeleiders aan te vragen.

Wilt u meedoen met de Lbv of Lbv-plus regeling? Of denkt u na over alternatieven, zoals omschakelen of verplaatsen? Welke keuze voor u de beste is, hangt af van uw persoonlijke situatie. De provincie Noord-Brabant wil veehouders zo optimaal mogelijk bijstaan in hun keuze- en vervolgproces. Daarvoor bieden we gratis, onafhankelijke ondersteuning van een zaakbegeleider aan. 

Wilt u een verkennend gesprek met een van onze zaakbegeleiders aanvragen? Neem dan contact op met het Contactpunt Piekbelasting via 073 680 81 82 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur) of contactpiekbelasting@brabant.nl. U hoeft voor dit gesprek geen aanvraag bij RVO te doen.

Waarom een zaakbegeleider?

Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde provincie Noord-Brabant: “Nadenken over het veranderen, verplaatsen of beëindigen van uw bedrijf is ingrijpend. Zaakbegeleiders van de provincie kunnen ondernemers die deze mogelijkheden overwegen, goed en zorgvuldig ondersteunen. Onze goede contacten en veel ervaring binnen de agrarische sector zullen enorm helpend zijn om dit proces verder vorm te geven. We nodigen u dan ook uit om samen in gesprek te gaan. Uw wensen, vragen en toekomstperspectief staan centraal.”

Een zaakbegeleider is een vast contactpersoon vanuit de provincie die kan helpen om de mogelijkheden voor het verminderen van de stikstofuitstoot van uw veehouderij verder te onderzoeken. De zaakbegeleider luistert, informeert, denkt mee en brengt u (indien nodig) in contact met vertegenwoordigers van andere overheden of instanties voor benodigde informatie. Zo krijgt u inzicht in realistische toekomstscenario’s, passend bij úw situatie. De uiteindelijke keuze voor de toekomst is aan u. Zaakbegeleiders geven geen gericht advies over de toekomst van uw bedrijf en zijn daarmee geen (vervanger van een) bedrijfsadviseur of een inhoudelijk specialist.

Over de Aanpak Piekbelasting

Met de Aanpak Piekbelasting wil de overheid de depositie van stikstof op Natura 2000-gebieden terugdringen. Er zijn twee landelijke beëindigingsregelingen voor veehouderijlocaties (Lbv en Lbv-plus). De subsidie kan u helpen om de financiën na beëindiging passend te maken. De provincie Noord-Brabant kiest ervoor om de regie op de uitvoering van deze regelingen zelf op te pakken. Gedurende de uitvoering van de Aanpak Piekbelasting worden ook regelingen voor extensivering, innovatie en verplaatsing van veehouderijlocaties verwacht. Later dit jaar komt daar meer informatie over vanuit het Rijk.

Meer informatie: www.aanpakstikstofbrabant.nl/piekbelasting

Cookie-instellingen