Video: Veerkrachtige natuur in de Moerputten

19-07-2023

Begin dit jaar werd in de natuurdoelanalyses al geconcludeerd dat het niet goed gaat met de Brabantse Natura 2000-gebieden. De effecten van vermesting, verdroging en verzuring worden duidelijk zichtbaarder. Ook in het beschermde natuurgebied de Moerputten bij 's-Hertogenbosch.

 

Arno Braam is ecoloog bij de provincie Noord-Brabant en vertelt dat de Moerputten last heeft van verschillende problemen, waardoor de kwaliteit van de natuur achteruitgaat. “Een groot probleem is de hoge stikstofuitstoot van het verkeer en van de naastgelegen stad. Een ander probleem is dat er te weinig grondwater naar boven komt en niet lang genoeg in het gebied blijft.” De gevolgen van droogte en te veel stikstof in het gebied zijn volgens Arno dus goed zichtbaar. “Je ziet heide groeien en dat is een slecht teken, want dat zijn planten die groeien in zure en droge omstandigheden.” 

Herintroductie pimpernelblauwtje 

Op sommige plekken is de natuur al zo aangetast dat het niet meer te herstellen is. Maar door het nemen van de juiste maatregelen, is de natuur van zichzelf veerkrachtig genoeg om het in de originele staat terug te brengen. Arno: “Dit deel ziet er bijna weer uit zoals vroeger en zelfs bepaalde dieren reageren hier al goed op.” Arno legt uit dat het pimpernelblauwtje, een unieke vlindersoort, volledig uit de Moerputten was verdwenen. “Maar door goed natuurbeheer is Staatsbosbeheer erin geslaagd om de vlinders te herintroduceren en ondertussen hebben we er al zo'n 2.500 teruggekregen.” Lees hier meer over het succes van het pimpernelblauwtje in de Moerputten. 

Meer informatie 

Kijk voor meer informatie op de unieke Natura 2000-pagina van de Moerputten. Of lees meer over de gebiedsgerichte aanpak (GGA) in dit gebied. 

Cookie-instellingen