Ecologische Autoriteit: Advies Groote Peel, Deurnsche Peel & Mariapeel

27-06-2023

De Ecologische Autoriteit heeft advies uitgebracht over de natuurdoelanalyses (NDA's) voor twee beschermde Natura 2000-gebieden in Noord-Brabant en Limburg: de Groote Peel en de Deurnsche Peel & Mariapeel.

Voor ‘De Pelen’ beschrijft de provincie grote knelpunten, zoals droogte en te veel stikstof. Aanvullende maatregelen zijn ook daar hard nodig, adviseert de Ecologische Autoriteit. De natuur in de Groote Peel en de Deurnsche Peel & Mariapeel staat onder zware druk. Voor een aantal vissen en vogels is het beeld nog positief, maar voor hoogveen en heide is het risico op verdere verslechtering zeer hoog. Ondanks de goede maatregelen zijn meer inspanningen nodig om de natuurdoelen te halen. 

Het volledige advies is hier te lezen op de website van de Ecologische Autoriteit.

Maatregelen hoogveenherstel 

De Deurnsche Peel is een beschermd Natura 2000-gebied in Brabant. Lieke Verhoeven is boswachter in dit gebied. Zij doet dit namens Staatsbosbeheer, die verantwoordelijk is voor het natuurbeheer. Lieke vertelt dat dit gebied vroeger een uitgestrekt hoogveenmoeras was van honderden hectares groot. ‘Nu is er nog maar een klein stukje van over’, aldus Lieke. Het beperkte hoogveen dat nog aanwezig is, wordt aangetast door droogte en hoge stikstofwaardes. 

Voor het behouden en verbeteren van dit unieke hoogveenlandschap is een stabiel en hoog waterpeil nodig. Met het project ‘Leegveld’ legde waterschap Aa en Maas al diverse kades en stuwen in het gebied aan, om het water zo lang mogelijk vast te houden. Deze maatregelen mogen wat betreft Lieke snel op andere plekken worden toegepast: ‘Dat ze met deze ingreep al zo veel en zo snel resultaat boeken, biedt een heel gunstig perspectief voor het hoogveenherstel.’ 

 

 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de unieke Natura 2000-pagina van de Groote Peel, Deurnsche Peel & Mariapeel. Of lees meer over gebiedsgerichte aanpak Vitale Peel.

Cookie-instellingen