Ecologische Autoriteit: Advies de Biesbosch

27-06-2023

De Ecologische Autoriteit heeft advies uitgebracht over de natuurdoelanalyse (NDA) voor het beschermde Natura 2000-gebied de Biesbosch.

Voor de Biesbosch ziet de Ecologische Autoriteit een goed perspectief wanneer maatregelen worden genomen om de dynamiek te vergroten. De Ecologische Autoriteit adviseert tegelijk om de onderbouwing verder aan te vullen met belangrijke informatie. 

De opstellers van de natuurdoelanalyse zien goede kansen voor maatregelen om de dynamiek verder te verbeteren. Daarmee kunnen veel natuurdoelen binnen bereik komen. De Ecologische Autoriteit adviseert om hier snel mee aan de slag te gaan. Tegelijk is het advies om de onderbouwing verder aan te vullen met belangrijke informatie, bijvoorbeeld over de hydrologische sleutelfactoren voor het gebied.

Het volledige advies is hier te lezen op de website van de Ecologische Autoriteit.

Cookie-instellingen