Ecologische Autoriteit: Advies Oeffelter Meent

25-05-2023

De Ecologische Autoriteit heeft advies uitgebracht over de natuurdoelanalyse (NDA) van het Natura 2000-gebied Oeffelter Meent.

De NDA geeft een goed globaal overzicht van de staat van de natuur in het gebied en beschrijft een groot aantal goede maatregelen om die te verbeteren en de verbinding met andere natuur te versterken. De Ecologische Autoriteit geeft handvatten om dit nog beter te doen - zodat het halen van de natuurdoelen dichterbij komt - met slimmer beheer, met ontwikkeling van natuur in en om het gebied en door verbinding met Natuur Netwerk Brabant.

Het volledige advies is hier te lezen op de website van de Ecologische Autoriteit.

Cookie-instellingen