Nieuwsbrief Aanpak Stikstof Brabant april 2023

11-04-2023

Via de nieuwsbrief Aanpak Stikstof houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de aanpak van stikstof.

In deze nieuwsbrief:

 • Analyses bevestigen slechte staat natuur in Brabant;
 • Upgrade website aanpakstikstofbrabant.nl;
 • Samen werken aan Brabants Programma Landelijk Gebied;
 • Visie Ulvenhoutse Bos en omgeving vastgesteld;
 • Afspraken tegen verdroging Peelvenen;
 • Grensoverschrijdende samenwerking Vlaanderen; 
 • Kabinet zet stappen in opgave landelijk gebied;
 • Feiten & cijfers stikstof in Brabant;
 • Versnellingskansen: hoe staan we ervoor?;
 • Verkenning alternatieven voor Kritische Depositiewaarde gestart;
 • Uitspraak ViA15 brengt vergunningverlening niet verder in gevaar.

Open de nieuwsbrief

Cookie-instellingen