Houtskoolschets geeft eerste richtingen

21-03-2023

Met de Houtskoolschets start de provincie de uitwerking van het Brabants Programma Landelijk Gebied (BPLG). In dit document worden eerste richtingen voor de koers voor Brabant geschetst. Deze zal samen met de partners verder worden uitgewerkt.

In de Houtskoolschets worden de ambities en de nationale en provinciale doelen beschreven. De schets bevat ook de voorlopige ontwikkelstrategie en de samenwerkingsprincipes. Er is ook een open agenda openomen, als uitnodiging tot gezamenlijke uitwerking van het Ruimtelijk ontwikkelperspectief, de maatregelenpakketten en de uitvoering.

Cookie-instellingen