Extra geld voor natuurinclusieve landbouw

13-03-2023

De provincie Noord-Brabant ondersteunt veehouders die hun gangbare bedrijfsvoering willen doorontwikkelen naar natuurinclusieve landbouw. Daarom hebben Gedeputeerde Staten opnieuw € 650.000 ter beschikking gesteld voor omschakelende veehouders.

Natuurinclusieve bedrijven leveren een belangrijke bijdrage aan de provinciale opgaven voor bodem en water, biodiversiteit en landschap. Daarom biedt de provincie begeleiding en ondersteuning aan veehouders bij de omschakeling naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering.

Hulp bij omschakeling

Eerder is er voor aanvragen tot december 2022 al € 850.000 gesubsidieerd. De provincie investeert nu €650.000, waarmee nog eens 65 subsidieaanvragen kunnen worden gehonoreerd. Waar voorheen alleen Brabantse ondernemers in de buurt van NatuurNetwerk Brabant gebruik konden maken van deze regeling, staat deze nu open voor alle veehouders met minimaal 10 hectare grond in agrarisch gebruik in Brabant.

Lees verder op brabant.nl
Cookie-instellingen