Duurzame toekomst voor bedrijventerrein Vijf Eiken - Heihoef

09-03-2023

Bedrijventerrein Vijf Eiken – Heihoef in Oosterhout is een knooppunt van bedrijvigheid en werkgelegenheid. Om dat voor de toekomst te behouden, maken provincie, gemeente en ondernemers afspraken over verduurzaming van het bedrijventerrein.

Gedeputeerde Erik Ronnes, wethouder Dees Melsen en elf ondernemers zetten hun handtekening onder het plan van aanpak.

Vijf Eiken – Heihoef is één van de dertien bedrijventerreinen in Brabant dat valt onder het provinciale project ‘Grote Oogst’ om bestaande bedrijventerreinen sneller te verduurzamen. Met een budget van € 750.000 van provincie, gemeente en ondernemers samen komt er voor Vijf Eiken – Heihoef concrete focus op energietransitie, klimaatadaptatie, slimme mobiliteit en circulaire economie.

Gedeputeerde Erik Ronnes (Economie): “De biovergister en Lokale Energyhub zijn twee icoonprojecten die samen een enorme oogst kunnen opleveren op het bedrijventerrein Vijf Eiken - Heihoef. Met enorme, meervoudige impact, bijvoorbeeld op de stikstofuitstoot. Zulke belangrijke maatregelen kunnen we alleen samen - bedrijfsleven, gemeente, overheid - nemen.” Wethouder Dees Melsen van Oosterhout haakt in: "Zo blijven we door alle maatregelen bij elkaar een aantrekkelijk bedrijventerrein voor werkgevers en werknemers. Het is een grote opgave waarbij een goede samenwerking tussen alle partijen noodzakelijk is. We kunnen veel van dit project leren en het smaakt nu al naar meer.”

Lees het hele bericht op brabant.nl
Cookie-instellingen