Provincies en waterschappen maken afspraken tegen verdroging Peelvenen

12-01-2023

De provincies Noord-Brabant en Limburg, waterschap Aa en Maas en Waterschap Limburg hebben een intentieovereenkomst gesloten over de onttrekking van grondwater in de bufferzones rondom het Natura 2000-gebied Groote Peel, Deurnsche Peel en Mariapeel (Peelvenen).

In de overeenkomst staan afspraken voor de komende 2 jaar om het waterbeheer verder te verbeteren en om voorbereidingen te treffen voor de vernieuwing van het Natura 2000-beheerplan Peelvenen. In deze overgangsperiode wordt onderzocht wat nodig is om het natuurgebied verder te beschermen tegen verdroging. En worden vrijwillige maatregelen gestimuleerd om meer water vast te houden en minder (grond)water te gebruiken.

Lees verder op brabant.nl
Cookie-instellingen