Nieuwsbrief Aanpak Stikstof Brabant - december 2022

21-12-2022

Het sterker maken van de natuur, het verminderen van stikstofuitstoot en het stimuleren van economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Dat zijn de drie hoofdonderdelen van de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS).

Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de aanpak stikstof. In deze nieuwsbrief:

  • Natuurherstel en perspectief landbouw pijlers voor aanpak landelijk gebied;
  • Werkbezoek minister Van der Wal;
  • Brabantse aanpak van de nationale opgaven en de ruimtelijke puzzel;
  • Samenwerkingsovereenkomst Vitale Peel;
  • Voortgang Groenblauwe Gebiedsgerichte Aanpak;
  • Brabant versnelt de aanpak stikstof met € 70 miljoen van het Rijk;
  • Rijk investeert € 26 miljoen om bedrijventerreinen te vergroenen;
  • Uitspraak Raad van State bouwvrijstelling;
  • Geen vergunning tot actualisatie AERIUS.

Open de nieuwsbrief

Cookie-instellingen