Geen vergunning tot actualisatie AERIUS

16-12-2022

Op 2 december is het bericht gepubliceerd dat AERIUS Calculator en AERIUS Monitor op 26 januari worden geactualiseerd naar versie 2022, waarin ook de gevolgen van het 'Wijzigingsbesluit Habitatrichtlijnen vanwege aanwezige waarden' is meegenomen.

De provincies besloten om tot de actualisatie van AERIUS op 26 januari 2023 geen ontwerpbeschikking in het kader van de Wet natuurbescherming meer te publiceren. Reden hiervoor is dat de procedure niet voor de actualisatie kan worden afgerond, waardoor een nieuwe stikstofberekening nodig zou zijn. Van deze lijn kan alleen  in specifieke gevallen worden afgeweken.

Lees hier het bericht over de actualisatie van AERIUS (aanpakstikstof.nl)

Cookie-instellingen