Actualisatie AERIUS naar 26 januari 2023

05-12-2022

AERIUS Calculator en AERIUS Monitor worden op 26 januari geactualiseerd naar versie 2022. Daarin worden ook de gevolgen van het 'Wijzigingsbesluit Habitatrichtlijnen vanwege aanwezige waarden' meegenomen.

Tot die tijd kan de huidige versie van AERIUS Calculator gebruikt blijven worden, rekening houdend met dit Wijzigingsbesluit. Hiervoor is een handreiking beschikbaar. 

Eerder is aangekondigd dat de actualisatie op 22 november 2022 zou plaatsvinden. Deze datum is niet gehaald door een geconstateerde fout op de emissies die is toegewezen aan diverse varkens- en pluimveestallen in de berekening van de lijst met de top 100 grootste ammoniakuitstoters. Deze fout werkt helaas ook door in de nieuwe AERIUS producten. Het herstel van deze fout zorgt voor vertraging van de release. Op 26 januari 2023 heeft het RIVM de gegevens voor AERIUS 2022 hersteld en kan de actualisatie plaatsvinden. De huidige versie van AERIUS, versie 2021, bevat de fout niet.
 

Lees het volledige bericht op aanpakstikstof.nl
Cookie-instellingen