Brabant versnelt de aanpak stikstof met 70 miljoen van rijk

05-12-2022

Provincie Noord-Brabant kan met steun van het Rijk binnen 2 jaar enkele voor Brabant belangrijke onderdelen uit het stikstofvraagstuk en verbetering van de kwaliteit van de natuur en water versneld aanpakken.

Daarvoor stelt het Rijk ruim €70 miljoen beschikbaar vooruitlopend op het 'transitiefonds landelijk gebied en natuur’, zoals aangekondigd door de minister. Samen met partners, ondernemers en inwoners wil de provincie ervoor zorgen dat stikstofgevoelige, beschermde natuur weer sterk en robuust wordt, de uitstoot van stikstof fors omlaag gaat en dat er weer voldoende ruimte is voor economische en maatschappelijke ontwikkelingen in Brabant. Met de financiële steun van het rijk kunnen de volgende maatregelen van de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS) de komende jaren versneld worden uitgevoerd:

  1. Het overgrote deel (€45 miljoen) wordt geïnvesteerd in innovatie en het stimuleren van natuur inclusieve landbouw. Door gronden beschikbaar te houden voor extensiverende graasdierhouderij, natuurinclusief en duurzaam ondernemerschap te belonen via de biodiversiteitsmonitor en de werking en effectiviteit van innovatieve stalsystemen continu te meten;
  2. €17,5 miljoen euro is bedoeld voor de aankoop en sloop van bedrijfsgebouwen in landelijk gebied ten behoeve van natuur en water, gekoppeld aan grondtransacties;
  3. Bijna €7 miljoen gaat naar onderzoeken ter ondersteuning van de gebiedsprocessen voor toekomstbestendige regio’s, zoals hydrologisch en ecologisch onderzoek, analyse van grondgebruik, scenario’s toekomstbestendige agrarische activiteiten en verkeerstromen- en recreatieonderzoek;
  4. €2 miljoen wordt ingezet voor het verder opschalen van de steun en advies aan agrariërs die deelnemen aan het BedrijfsBodemWaterPlan (BBWP). Het BBWP daagt de ondernemer uit om een stap extra te zetten op gebied van bodem en water onder begeleiding van een externe deskundige. Dat is goed voor de natuur én het bedrijfsresultaat van de agrariërs.
Lees verder op Brabant.nl
Cookie-instellingen