Natuurherstel en perspectief landbouw pijlers voor aanpak landelijk gebied

28-11-2022

Het kabinet presenteerde een pakket aan brieven, waarmee een belangrijke stap is gezet om Nederland een nieuwe toekomst te bieden. Als één ding duidelijk geworden is, is het dat er geen snelle oplossingen bestaan voor de ecologische problemen waar Nederland voor staat.

Ook wordt duidelijk dat de verschillende opgaven water, klimaat en natuur in een gebied tegelijkertijd en in samenhang moeten worden aangepakt. Het totaalpakket bevat uitgangspunten en maatregelen die, na zorgvuldige uitwerking met de provincies, een belangrijk vertrekpunt zijn voor de grote verandering in het landelijk gebied.

Lees het volledige bericht op brabant.nl
Cookie-instellingen