Uitspraak Raad van State over bouwvrijstelling

04-11-2022

De Raad van State heeft geoordeeld dat de bouwvrijstelling niet gebruikt mag worden bij bouwprojecten. Een bouwvrijstelling houdt in dat voor de tijdelijke stikstofuitstoot die tijdens de bouw ontstaat geen vergunning nodig is.

De bouwvrijstelling voldoet daarmee niet aan het Europees natuurbeschermingsrecht. Het kabinet bestudeert de uitspraak om de impact te kunnen duiden.

De bouwvrijstelling was ook bedoeld om urgente maatschappelijke opgaven mogelijk te maken, zoals warmtenetten en woningbouw. Voor dit soort projecten is voortaan een toets nodig of een natuurvergunning moet worden aangevraagd. Het kabinet bestudeert ook welke gevolgen dit heeft voor verduurzamingstrajecten, vanwege het grote maatschappelijke belang.

Lees het volledige bericht op aanpakstikstof.nl
Cookie-instellingen