Nieuwsbrief Aanpak Stikstof Brabant - oktober 2022

01-11-2022

Via de nieuwsbrief Aanpak Stikstof houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de aanpak van stikstof.

In deze nieuwsbrief:

  • Reactie provincie Noord-Brabant op advies Remkes en besluiten Kabinet
  • Oplevering natuurherstelmaatregelen Natura 2000
  • Update gebiedsgerichte aanpak Brabantse gebieden
  • Brabant sluit zeven overeenkomsten in vrijwillige opkoopregeling piekbelasters
  • Ruimte voor Ruimte koopt varkenshouderij
  • Update PAS-melders
  • Evenredige bijdragen aan stikstofdoelen
  • Ecologische Autoriteit van start
  • Actualisatie AERIUS 22 november

open de nieuwsbrief

Cookie-instellingen