Reactie provincie Noord-Brabant op advies Remkes en besluiten Kabinet

21-10-2022

Het kabinet maakte op 14 oktober bekend de adviezen uit het rapport van Remkes 'Wat wel kan – Uit de impasse en een aanzet voor perspectief' te omarmen. Daarmee is duidelijk dat Rijk, provincies en diverse sectoren samen in lijn met die adviezen verder werken.

De grote vervolgvraag is hoe die adviezen in de praktijk worden gebracht. Voor Brabant is van belang dat de gebiedsprocessen nu hoe dan ook niet stageneren, juist ook vanwege de koppositie die onze provincie kent.

Op 5 oktober presenteerde de heer Remkes zijn rapport aan het kabinet voor het stikstofprobleem. In het advies staat onder andere een kortetermijnaanpak die uitgaat van het wegnemen van piekbelasters. Dat is goed voor de natuur, want het geeft het verminderen van de stikstofdepositie een impuls. Het moet ook zorgen voor de langverwachte oplossing voor de PAS-melders en zorgt ervoor dat houdbare vergunningen kunnen worden verleend.

Cookie-instellingen