Evenredige bijdragen aan stikstofdoelen

13-09-2022

Het kabinet vindt het belangrijk dat alle sectoren onontkoombaar een evenredige bijdrage leveren aan het oplossen van de stikstofproblematiek.

Op 10 juni 2022 heeft het kabinet de indicatieve stikstofreductiedoelen voor ammoniak (NH3) bekend gemaakt. Toen is ook afgesproken dat er voor onder andere de industrie-, energie-, en mobiliteitssector eveneens doelen voor de reductie van stikstof (NOx) zullen komen. Minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) heeft op 9 september 2022 in een brief aan de Tweede Kamer laten weten hoe het kabinet de evenredige bijdragen van de sectoren zal vaststellen.

Naar verwachting maakt het kabinet de indicatieve NOx-emissiereductiedoelen voor de verschillende sectoren begin 2023 bekend. Deze worden vervolgens, net als de NH3-emissiereductiedoelen, in juli 2023 definitief vastgesteld. Dan is ook duidelijk of de richtinggevende regionale emissiereductiedoelen NH3 bijgesteld moeten worden.

Lees het volledige bericht op aanpakstikstof.nl

Cookie-instellingen