Groen licht voor deel van Brabants versnellingspakket

22-07-2022

Het kabinet maakt 504 miljoen euro vrij voor plannen van de provincies om stikstofreductie en verbetering van de kwaliteit van de natuur en water te versnellen

Extra geld is heel belangrijk en noodzakelijk om het tempo te kunnen maken wat nu nodig is om samen met onze partners buiten te realiseren wat er nodig is in de transitie naar een toekomstbestendig landelijk gebied. Van het Brabantse pakket lijkt een groot deel groen licht te krijgen. Dit versnellingspakket zetten we boven op onze Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof. Met deze aanpak werken we sinds 2020 samen met anderen aan sterke natuur, minder stikstof en blijven we economische en maatschappelijke ontwikkelingen mogelijk maken. Gedeputeerde Erik Ronnes: “Met de versnellingsplannen geven we een extra impuls aan de gebiedsprocessen en aan verduurzaming van de veehouderij. We doen dit samen met alle betrokkenen in en om de Natura 2000-gebieden.

Het kabinet heeft nu aangekondigd om geld beschikbaar te stellen om nog dit jaar te starten met de uitvoering van de versnellingsplannen. Nadere uitleg en toelichting volgt nog vanuit het Ministerie, maar uit de brief van 15 juli van de minister blijkt dat Brabant in ieder geval geld krijgt voor het stimuleren van het uitrollen van stalinnovaties en de aankoop en afwaardering van gebouwen in het kader van grondverwerving in het buitengebied. We wachten nog op berichtgeving hoeveel middelen er beschikbaar worden gesteld.  Intussen werken we samen met partners aan een tweede versnellingspakket met maatregelen, die we in 2023 kunnen uitvoeren. Het verzoek om financiering van dit pakket dienen we in oktober in bij het Rijk.

Pas-melders

Naast het geld voor de versnellingsplannen van de provincies trekt het kabinet geld uit om PAS-melders mogelijk sneller aan een vergunning te helpen. Het kabinet geeft aan hier samen met de provincies mee aan de slag te gaan en trekt daar nu 250 miljoen euro voor uit. Om te komen tot de legalisatie van de eerste PAS-melders in Brabant blijft de provincie de Minister helpen met behulp van het landelijke stikstofregistratiesysteem. Aerius Register is hiervoor de afgelopen week open gesteld. Brabant heeft 482 PAS-melders, die wachten op legalisatie. Gedeputeerde Erik Ronnes: “Goed dat de urgentie voor PAS-melders nu eindelijk wordt gevoeld door het Rijk en goed dat er geld wordt vrijgemaakt. Natuurlijk gaan we het Rijk helpen bij de legalisatie”.

 

Cookie-instellingen