Bijeenkomsten Route duurzame stalsystemen 2024

21-07-2022

De provincie organiseert begin september twee online informatiebijeenkomsten over de route naar duurzame stalsystemen in 2024.

Tijdens de bijeenkomst informeert de provincie agrarische adviseurs, medewerkers van gemeenten en omgevingsdiensten en andere belangstellenden over de praktische consequenties van de Routekaart Stalaanpassingen 2024 en de aangekondigde aanpassing van de stalemissie-eisen voor enkele kleine diercategorieën.

We lichten toe hoe veehouderijen zich kunnen voorbereiden op 1 januari 2024 en wat dat betekent voor de vergunningsprocedure. Er is ruim gelegenheid voor het stellen van vragen.

Data en aanmelden 

De online bijeenkomsten vinden plaats op:  

6 september, 11:00 - 12:30 uur

Voor agrarische adviseurs en andere belangstellenden  

aanmelden

 

8 september, 11:00 - 12:30 uur

 Voor medewerkers van gemeenten en omgevingsdiensten 

aanmelden 

Cookie-instellingen