Landelijke snelheidsverlaging uit het stikstofregistratiesysteem

26-04-2022

De begin 2020 ingevoerde landelijke verlaging van de maximumsnelheid overdag op snelwegen wordt uit de Regeling natuurbescherming gehaald als bronmaatregel die stikstofruimte oplevert voor het stikstofregistratiesysteem.

Op 25 april is de internetconsultatie voor deze wijziging gestart die loopt tot en met 23 mei 2022.

Via het instellen van een stikstofregistratiesysteem is stikstofruimte in kaart gebracht en verdeeld.  Na de PAS-uitspraak in 2019 is er een spoedwet ingesteld om snel stikstofruimte voor woningbouw en een aantal infrastructurele projecten te verkrijgen. Via het stikstofregistratiesysteem zijn met de snelheidsmaatregel inmiddels zo’n 33.000 woningen vergund.

Het is van belang dat de stikstofruimte in het stikstofregistratiesysteem voldoet aan de (juridische) voorwaarden om een vergunning op te baseren. De snelheidsmaatregel is daarvoor niet langer inzetbaar. Het kabinet heeft in dit verband op 1 april 2022 besloten de stikstofruimte als gevolg van de landelijke verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen niet langer ter beschikking te stellen voor nieuwe vergunningen.

De landelijke verlaging van de maximumsnelheid blijft van kracht. Het stikstofregistratiesysteem blijft ook bestaan en wordt vanaf dit voorjaar gevuld met ruimte uit een deel van de effecten van de subsidieregeling sanering varkenshouderijen.

Lees meer

Cookie-instellingen