Versnelling en vergroting stikstofaanpak voor sterke natuur en gezonde leefomgeving

04-04-2022

De natuur versneld herstellen en het landelijk gebied toekomstbestendig maken. Dat is de kern van de hoofdlijnenbrief voor de aanpak van het stikstofprobleem, die minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In de brief schetst de minister de route naar een gebiedsgerichte aanpak, een intensivering en versnelling van bestaande stikstofmaatregelen en plannen om de huidige vergunningverlening beter houdbaar te maken.

De onontkoombaarheid van de stikstofaanpak staat centraal in de brief: door een teveel aan stikstof verdwijnen steeds meer dieren en planten waardoor de natuur verschraalt. Dat brengt schoon drinkwater, schone lucht en een gezonde bodem in gevaar, de basis voor ons leven, ons voedsel en daarmee ook de basis van onze economie. Een nieuwe balans tussen wat de natuur kan dragen en wat we als samenleving van de natuur kunnen vragen is nodig. Het kabinet begint niet op nul – er loopt al een structurele stikstofaanpak – maar een versnelling en vergroting van de aanpak is nodig om onherstelbare natuurschade voor te zijn en andere kabinetsopgaven (woningbouw, energietransitie, bereikbaarheid, verduurzaming landbouw) te doen slagen.

Minister Van der Wal: “Een schoon, leefbaar land met ruimte voor ondernemers. Dat is voor mij de finishlijn van de stikstofaanpak. Daarvoor is werk aan de winkel, want de natuur is verzwakt en als gevolg daarvan is nu te weinig ruimte beschikbaar voor nieuwe woningen of voor bedrijven en boeren die een onderneming willen starten of uitbreiden. Om de stikstofproblematiek het hoofd te bieden gaan we de stikstofuitstoot versneld fors verminderen – vrijwillig waar het kan, verplicht waar dat niet lukt. Zodat de natuur herstelt en perspectief voor ondernemers ontstaat.”

Lees hier het volledige nieuwsbericht

Reactie van het Interprovinciaal Overleg (IPO)

De hoofdlijnenbrief van de minister van Natuur en Stikstof legt de nadruk op de urgentie van snelheid en concreetheid in de aanpak van het stikstofvraagstuk. Die aanpak is hard nodig omdat het niet goed gaat met de natuur. In de brief lezen de samenwerkende provincies de erkenning dat juridische mogelijkheden voor vergunningverlening beperkt zijn en dat uitvoering daarom ontzettend ingewikkeld is. En dat er een breed pakket van (nog) meer maatregelen moet komen om sneller uit deze situatie te komen. De brief is gepubliceerd op 1 april 2022.

Lees de volledige reactie van het IPO

LNV Hoofdlijnendebat
Op de hoogte blijven? Volg 6 april het 
LNV Hoofdlijnendebat over onder andere de stikstofaanpak en het Stikstoffonds.

 

Cookie-instellingen