Start legalisatieprogramma PAS-meldingen

03-03-2022

Het legalisatieprogramma PAS-meldingen is op 28 februari 2022 ingegaan en gepubliceerd in de Staatscourant. In het programma staat hoe ondernemers met PAS-meldingen een vergunning krijgen en welke maatregelen nodig zijn voor het creëren van stikstofruimte.

Binnen drie jaar na vaststelling van het programma moeten de maatregelen getroffen zijn waarmee legalisatie van alle PAS-meldingen mogelijk is. De verwachting is dat halverwege 2022 de eerste stikstofruimte voor het legaliseren van PAS-meldingen beschikbaar komt.  

Ondernemers met PAS-meldingen waren tijdens het Programma Aanpak Stikstof (PAS) vrijgesteld van de vergunningsplicht vanwege een beperkte stikstofdepositie. De Raad van State oordeelde in mei 2019 dat het PAS in strijd was met de Europese Habitatrichtlijn en dat deze ondernemers alsnog een vergunning moesten aanvragen. Met het vaststellen van het legalisatieprogramma wordt invulling gegeven aan de wettelijke verplichting om alle PAS-meldingen, die aan de gestelde criteria voldoen, te legaliseren.

Lees meer...

Cookie-instellingen