Tussenbalans PAS-Melders Brabant

11-02-2022

482 bedrijven in Noord-Brabant hebben een aanvraag voor legalisatie ingediend bij het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Dat is aanmerkelijk minder dan de eerder verwachte 850.

Op 29 mei 2019 oordeelde de Raad van State (RvS) dat het PAS in strijd was met de Europese Habitatrichtlijn. Hierdoor is voor projecten waarvoor onder de PAS geen vergunning nodig was, toch een vergunning nodig. In Brabant zou het gaan om 850 zogenoemde PAS-meldingen, die in aanmerking zouden komen voor legalisatie. Hiervan hebben er aanmerkelijk minder een aanvraag voor legalisatie ingediend bij het RVO: 482. Voor de overige 43% is legalisatie niet meer aan de orde. Zij konden bijvoorbeeld intern salderen (dit is vergunningsvrij) of zijn gestopt met de activiteiten. 

Wachten op stikstofruimte
We verwachten dat het ministerie van LNV voor de zomer de eerste depositieruimte beschikbaar stelt om PAS-melders te legaliseren. Deze ruimte is afkomstig van de subsidieregeling sanering varkenshouderijen. Hiermee kan een deel van de 482 PAS-melders in met name het oosten van Brabant gelegaliseerd worden. We bereiden ons voor door achter de schermen voor zover mogelijk alvast een verificatie uit te voeren van PAS-melders in dat gebied. De depositieruimte die de minister beschikbaar heeft is naar verwachting niet voldoende voor alle Brabantse PAS-melders. 

Aanbod voor hulp
Brabant heeft daarom het Rijk aangeboden te helpen met informatie over stikstofruimte van veehouderijen die bij ons hebben gemeld dat ze willen stoppen maar die vooralsnog niet in aanmerking komen voor een van de rijksregelingen of andere bronmaatregelen en die wij ook niet verwachten op korte termijn te kunnen matchen met een stikstofvraag. Het Rijk zou de stikstofruimte van deze veehouderijen kunnen aankopen en de stikstofruimte kunnen gebruiken voor de legalisering van de PAS-melders (of de zogenaamde knelgevallen). Dit zou zowel de veehouder helpen die wil stoppen maar nu achter het net dreigt te vissen én zou helpen om een aantal melders te kunnen legaliseren. Tot op heden heeft het Rijk echter (nog) geen gebruik willen maken van het aanbod van de provincie. Wij hopen dat de minister bij onvoldoende ruimte snel op ons aanbod zal ingaan zodat ook de overige PAS-melders kunnen worden geholpen.

 

Cookie-instellingen