Uitstel in afhandelen van vergunningaanvragen Wet natuurbescherming

08-02-2022

De bevoegde gezagen kunnen op dit moment niet alle vergunningaanvragen op grond van de Wet natuurbescherming in behandeling nemen dan wel afhandelen. Hiervoor is behoefte aan een extra functionaliteit in AERIUS Calculator.

Op dit moment wordt hard gewerkt om de additionele functionaliteit in te bouwen. Naar verwachting is binnen twee weken de nieuwe functionaliteit in AERIUS beschikbaar. Daarna kunnen de aanvragen die hier tegenaan lopen weer opgepakt worden.

Lees meer op aanpakstikstof.nl

Cookie-instellingen