Brabants overzicht stikstofdata: nieuwe informatie over emissies en depositie buitenland

22-12-2021

Begin 2021 is via het Brabants overzicht stikstofdata online informatie bijeengebracht over de stikstofemissies en stikstofdepositie op de Brabantse Natura 2000-gebieden

Deze Storymap Brabants overzicht stikstofdata dient als achtergrond bij de Brabantse ontwikkelaanpak stikstof. Het geeft inzicht in stikstofdata voor zowel de provincie als geheel, als voor elk Brabants stikstofgevoelig Natura 2000-gebied afzonderlijk. Sinds deze maand is nieuwe en extra informatie toegevoegd over emissies en depositie buitenland. Buitenlandse bronnen vormen ca 40 tot 50% van de totale depositie in stikstofgevoelige Brabantse Natura 2000-gebieden.

Op basis van landelijke en Europese monitoringgegevens zijn 2 kaartbeelden voor de buitenlandse emissie en depositie toegevoegd.

Daarmee wordt duidelijk hoe de buitenlandse bijdrage aan de stikstofbelasting is opgebouwd en welk gedeelte van de buitenlandse depositie uit welk land en welke sector over de grens afkomstig is.

Naast de nieuwe buitenlandgegevens zijn de regionale emissiecijfers van Emissieregistratie verwerkt die dit najaar beschikbaar zijn gekomen. Hierdoor is de regionale emissie per sector in Noord-Brabant nu voor het monitoringsjaar 2019 inzichtelijk gemaakt (dat was 2018).

We houden het overzicht actueel, onder meer dankzij monitoringsgegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid van Milieu (RIVM) en het Centre on Emission Inventories and Projections (CEIP).

Cookie-instellingen