Grote Oogst: Samen sneller bedrijventerreinen verduurzamen

14-10-2021

Maar liefst 50% van het energieverbruik in de Nederlandse economie vindt plaats op bedrijventerreinen. Terwijl duurzame bedrijventerreinen essentieel zijn voor een goed vestigingsklimaat en toekomstbestendige economie.

Energiebesparing, mogelijkheden voor opwek, opslag en distributie van energie, circulaire economie, klimaatadaptatie en stikstofreductie kloppen nu op de deur. Provincie Noord-Brabant ziet de ‘grote oogst’ die te halen valt op bedrijventerreinen door samen met lokale partners te werken aan verduurzaming en vergroening.

Op 13 terreinen in Noord-Brabant (3 per regio plus Moerdijk) kijken overheid, VNO-NCW, bedrijven en parkmanagement naar mogelijkheden voor samenwerking en concrete interventies. Oplossingen op bedrijventerreinen hebben vaak positieve impact op meerdere terreinen. Zo scheelt elektrificering van warmteproductie in de verbranding van gas én vermindert het de stikstofuitstoot. En zorgt hergebruik van materialen op locatie voor een vermindering van afval én door minder vervoersbewegingen voor minder stikstofuitstoot.

Kaart bedrijventerreinen Grote Oogst

Ook voor bedrijven is verduurzaming van het terrein van belang. Op een groene locatie met een prettige temperatuur en schone lucht is het veel fijner werken. Ze hebben ze een streepje voor in de strijd om talent. 

Meer informatie: www.brabant.nl/groteoogst

Cookie-instellingen