Online bijeenkomst actualiteiten in het stikstofdossier

04-10-2021

BIJ12 organiseert op dinsdag 12 oktober 2021 van 14.00 tot 16.00 uur een online informatiebijeenkomst over de actualiteiten op het vlak van vergunningverlening, toezicht en handhaving in het stikstofdossier. De bijeenkomst is bedoeld voor gemeenten, initiatiefnemers en andere belangstellenden.

Provincies en het Rijk werken aan oplossingen voor de stikstofcrisis. Nieuwe wetgeving voor stikstofreductie en natuurverbetering zag een paar maanden geleden het levenslicht. Er worden nieuwe instrumenten geïntroduceerd om vergunningverlening en toezicht op gang te houden worden. Jurisprudentie doet een ander licht op de zaak schijnen en wijzigt het instrumentarium.

Door al deze wijzigingen verliezen betrokkenen soms het overzicht. Daarom organiseert het Informatiepunt Stikstof en Natura 2000 van BIJ12 op dinsdag 12 oktober 2021 van 14.00 tot 16.00 uur een online informatiebijeenkomst over de actualiteiten op het vlak van vergunningverlening, toezicht en handhaving in het stikstofdossier. Tijdens deze bijeenkomst informeert BIJ12 belangstellenden over de volgende onderwerpen:
 

  • Gebruik vragenboom 
  • Implementatie en achtergrond 25 km afkapgrens 
  • Stikstofbank, microdepositobank en SSRS
  • Intern en extern salderen
  • Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering (met name partiële bouwvrijstelling).
     

Uiteraard is er gelegenheid om vragen te stellen en/of uw casus voor te leggen.
U kunt zich aanmelden via deze link

Cookie-instellingen