Brabant verheugd met extra middelen voor piekbelasters

30-06-2021

Bijna twee derde van de deelnemers aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) komt uit Brabant. 173 Brabantse varkenshouders maken gebruik van de regeling om hun bedrijf te stoppen. Financiële middelen die overblijven worden ingezet voor andere stikstofmaatregelen.

Omdat er landelijk minder gebruik van de regeling wordt gemaakt dan ingeschat, blijven er financiële middelen over, die worden ingezet voor andere stikstofmaatregelen. Het Rijk stelt een groot deel van de overgebleven middelen beschikbaar voor de (vrijwillige) gerichte aankoop van piekbelasters rondom Natura 2000-gebieden. In Brabant bleek hier grote belangstelling voor; mogelijk kunnen nu alle piekbelasters die zich voor de eerste tranche hebben aangemeld, ook worden geholpen te stoppen. Vandaag maakte de minister van LNV in een brief aan de Tweede Kamer bekend dat 170 miljoen euro aan resterende middelen beschikbaar komt voor overige stikstofmaatregelen, waarvan130 miljoen euro voor de aankoop van piekbelasters. 

Sneller stikstof verminderen 
“En dat is goed nieuws,” vindt gedeputeerde Erik Ronnes, die er bij de minister op aandrong de resterende middelen voor de aankoop van piekbelasters beschikbaar te stellen. “In Brabant hebben zich in de eerste ronde 22 piekbelasters aangemeld, maar er was maar budget voor zo’n 10 bedrijven. Met de aanvullende middelen kunnen we nu met alle 22 bedrijven in gesprek gaan over aankoop. Daarmee kunnen we sneller meer stikstofuitstoot reduceren, én we kunnen meer bedrijven helpen die willen stoppen.” 

Voor de eerste tranche van de regeling gerichte aankoop piekbelasters meldden zich in Brabant 29 bedrijven aan, waarvan er 22 voldoen aan de criteria van het Rijk. Het is niet zeker of alle gesprekken daadwerkelijk leiden tot een verkoopovereenkomst. Eventuele middelen die overblijven bij de (vrijwillige) opkoop van piekbelasters, waarvan de eerste tranche nu loopt, schuiven Rijk en provincies door naar de tweede tranche na de zomer. 

Flinke afname geuroverlast
Gedeputeerde Elies Lemkes-Straver is blij met het uiteindelijke aantal Brabantse varkenshouders dat definitief deelneemt aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen. “Van de 278 varkenshouders die gebruik maken van de Srv, komt bijna 2/3 uit Brabant: 173. De regeling wordt bij ons daarmee zelfs boven verwachting benut. Daarmee zal de geurhinder flink afnemen.” De provincie is zich ervan bewust dat stoppen een ingrijpende beslissing is. “Knelpunten in het proces zagen wij vooral bij het herbestemmen van de locatie. Niet eens zozeer in de mogelijkheden, maar vaak in de snelheid waarin een gemeente boeren duidelijkheid kan geven. Dat moest in een erg kort tijdsbestek. En als een ondernemer geen duidelijkheid heeft over wat hij met z’n gronden kan doen, zal hij ook niet meedoen aan de regeling. Daarom hebben wij vanaf het begin ingezet op ondersteuning van varkenshouders en we zijn blij dat gemeenten daarbij zo actief hebben meegedacht over toekomstplannen. Daardoor lukte het vaak om bezwaren of onzekerheden weg te nemen. Dit ondersteuningsnetwerk zal een reden zijn waarom in Brabant (ten opzichte van landelijk) relatief meer inschrijvers ook daadwerkelijk stoppen met behulp van de regeling.”

Bron: brabant.nl

Cookie-instellingen