Online vragenuurtje: Wijziging beleidsregel natuurbescherming - Woensdag 19 mei 2021

30-04-2021

De provincie Noord-Brabant organiseert samen met de Omgevingsdienst Brabant Noord op woensdag 19 mei van 14.30 - 15.30 uur een online vragenuurtje over de wijziging van de beleidsregel natuurbescherming.

Gedeputeerde Staten hebben besloten tot een wijziging in de Beleidsregel natuurbescherming. De regel over intern salderen vervalt, omdat intern salderen na een uitspraak van de Raad van State niet langer vergunningplichtig is. Alle provincies passen dat aan. Daarnaast brengen GS de regels rond extern salderen in lijn met het eerdere besluit over eisen aan duurzame stalsystemen in Brabant (de IOV) waaraan agrariërs per 1 januari 2024 moeten voldoen. De provincie heeft de wettelijke plicht ervoor te zorgen dat de opbrengst van deze stalmaatregelen alleen ten goede mag komen aan verlaging van de stikstofdepositie, ten gunste van de natuur. De opbrengst van de stalmaatregelen mag niet worden ingezet voor extern salderen ten behoeve van economische ontwikkelingen. De beleidsregel maakte extern salderen, via een tussenstap, in technische zin nog wel mogelijk. Die mogelijkheid is met deze aanpassing vervallen.

Online vragenuurtje

Tijdens het online vragenuurtje op woensdag 19 mei van 14.30 - 15.30 uur is er de mogelijkheid om vragen te stellen over de wijzigingen in de beleidsregel natuurbescherming. U kunt uw vraag ook al vooraf stellen via het aanmeldformulier, dan kunnen we uw vraag en ons antwoord erop alvast voorbereiden. Recente uitspraken van de rechtbank en Raad van State over vergunningverlening (zoals Via15) worden momenteel nog door de provincies besproken, vragen hierover kunnen we nog niet beantwoorden. 

Het online vragenuurtje zal digitaal plaatsvinden via MS Teams. Hiervoor ontvangt u, als u zich heeft aangemeld, uiterlijk de dag voor de bijeenkomst een link. Via de link kunt u deelnemen aan de vergadering, u hoeft hiervoor niets te installeren op uw computer. 

Aanmelden

Aanmelden kan t/m 17 mei 2021 via het aanmeldformulier
Heeft u collega’s die ook geïnteresseerd zijn in deze bijeenkomst? Deelt u deze uitnodiging dan gerust. Met het oog op het maximaal aantal deelnemers in MS Teams verzoeken we elke deelnemer zich afzonderlijk voor de bijeenkomst aan te melden. 
 

Cookie-instellingen