Nieuws aanpak stikstof Brabant - 16 december 2020

16-12-2020

Via deze nieuwsupdate houden we u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rondom de aanpak van stikstof. 

In deze nieuwsbrief: 
-    Vernieuwde stikstofaanpak Brabant: alle sectoren dragen bij aan stikstofreductie 
-    Informatiebijeenkomsten Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS)
-    Praktijkverhaal Heesch-West

Vernieuwde stikstofaanpak Brabant: alle sectoren dragen bij aan stikstofreductie

Het sterker maken van de natuur, het verminderen van stikstofuitstoot en het helpen mogelijk maken van economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Dat zijn de drie hoofdonderdelen van de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS), die gisteren is vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Daarmee blijft de provincie volop ontwikkelingen in de Brabant mogelijk maken. Het provinciebestuur streeft er, in lijn met de doelstelling van het Rijk in de stikstofwet, naar dat minimaal de helft van de hectares natuur in de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in 2030 op een aanvaardbaar stikstofniveau zit. Lees het persbericht. Of bekijk direct de BOS en/of de infographic over de BOS.

Informatiebijeenkomsten Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS)

In januari organiseren we twee online informatiebijeenkomsten om u te informeren over de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS). Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Voor deze bijeenkomsten wordt nog separaat een uitnodiging verstuurd. U kunt zich ook alvast aanmelden via de onderstaande aanmeldlinks:
 

  • Online informatiebijeenkomst voor medewerkers van gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten, maatschappelijke organisaties en andere belangstellenden:  maandag 18 januari 2021, 09.30 - 11.00 uur. Direct aanmelden
  • Bestuurlijke online informatiebijeenkomst voor bestuurders van gemeenten, waterschappen, maatschappelijke partners: dinsdag 26 januari 2021, 19.00 – 21.00 uur. Direct aanmelden.  

Uit de praktijk:  Heesch-West legt gestaag stukjes van de stikstofpuzzel 

De ontwikkelaars van het nieuwe, regionale bedrijventerrein Heesch West zaten begin vorig jaar nog in een riante zetel. Tenminste, als het om het stikstofvraagstuk ging. Het destijds geldende beleid, vastgelegd in de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), duidde Heesch West aan als een project met prioriteit. Het kwam erop neer dat het automatisch stikstofruimte zou krijgen toebedeeld. Dat perspectief verwaterde toen de Raad van State in mei 2019 een streep zette door de PAS. Nu moeten de initiatiefnemers ‘vol aan de bak’ en motiveren dat er voldoende stikstofcompensatie is. Lees meer…

 

Meer informatie en vragen?

Voor algemene informatie: 

Informatie over de aanpak van stikstof in Brabant: 

Aanmelden voor deze nieuwsbrief? Vul het aanmeldformulier in. Afmelden? Stuur een mail naar aanpakstikstof@brabant.nl  

 
 

Cookie-instellingen