Vernieuwde stikstofaanpak Brabant: alle sectoren dragen bij aan stikstofreductie

16-12-2020

Het sterker maken van de natuur, het verminderen van stikstofuitstoot en het helpen mogelijk maken van economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Dat zijn de drie hoofdonderdelen van de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS), die gisteren is vastgesteld door Gedeputeerde Staten.

Daarmee blijft de provincie volop ontwikkelingen in de Brabant mogelijk maken. Het provinciebestuur streeft er, in lijn met de doelstelling van het Rijk in de stikstofwet, naar dat minimaal de helft van de hectares natuur in de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in 2030 op een aanvaardbaar stikstofniveau zit. 

In de vernieuwde stikstofaanpak van de provincie Noord-Brabant staan meer dan 40 maatregelen die bijdragen aan de reductie van stikstof. Naast maatregelen die het Rijk al heeft aangekondigd, omvat de BOS ook 22 provinciale maatregelen voor verschillende sectoren, zoals landbouw, industrie, de bouw, maar ook consumenten. 

Zorgen voor minder stikstofuitstoot

Gedeputeerde Erik Ronnes: “Een belangrijk deel van de oplossing is dat we in Brabant samen moeten zorgen voor veel minder stikstofuitstoot. Dat betekent: anders, duurzamer en innovatiever produceren én consumeren. In de gesprekken die we met de sectoren voeren voelen wij daarvoor draagvlak en solidariteit. De BOS staat ook voor: Brabant Ontwikkelt Samen.” 

Of de maatregelen voldoende zijn om de doelen te behalen, moet in de loop van 2021 blijken uit stikstofanalyses, die de provincies samen met het Rijk en kennisinstellingen ontwikkelen. “Het stikstofvraagstuk is volop in beweging en we leren dagelijks. Voortschrijdende inzichten vanuit de praktijk en resultaten van analyses kunnen aanleiding geven tot bijstelling van de BOS. Het is dus geen statische uitvoeringsagenda”, aldus Ronnes. 

Natuurherstel

Brabant zet, samen met betrokken partijen, al vol in op natuurherstel. Met behulp van de aanvullende Rijksmiddelen intensiveert Brabant de aanpak van natuurherstel en -versterking. Met de gebiedsgerichte aanpak stikstof wil de provincie bovendien de condities in zones direct rondom de 14 stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden verbeteren. Dat is nodig omdat de directe omgeving veel invloed heeft op het natuurgebied. In de gebiedsgerichte aanpak wil de provincie samen met waterschappen, terreinbeheerders, gemeenten, inwoners, (agrarische)bedrijven en andere betrokkenen meerdere vraagstukken tegelijkertijd aanpakken, zoals op gebied van natuur- en bodemherstel, waterkwaliteit, verdroging, landbouw, energie, woningbouw en verkeer. 

Maatschappelijke en economische ontwikkelingen

Wie wil bouwen of uitbreiden moet ervoor zorgen dat daarbij niet meer stikstof in de natuur terecht komt dan er al is. Als dat toch het geval is, moet de initiatiefnemer zelf op zoek naar ‘stikstofruimte’ om dit te compenseren. Dat kan bijvoorbeeld door die ruimte over te nemen van een stoppende veehouder. In de meeste gevallen is dit, het zogenoemd extern salderen, de beste mogelijkheid om een vergunning te krijgen. Extern salderen vraagt echter een ingewikkelde puzzel omdat het aanbod van stikstofruimte precies bij de vraag moet passen. Om die match mogelijk te maken helpt het Ondersteuningsloket Stikstof van de provincie vraag en aanbod van stikstofruimte te koppelen. 

Ook wordt een regionaal stikstofregistratiesysteem (RSRS) samen met de 11 andere provincies en het Rijk ontwikkeld dat helpt vrijgevallen stikstofruimte bij extern salderen te bewaren en uit te geven. Ook. Daarnaast verkent de provincie of en hoe het aanleggen van een strategische voorraad van stikstofruimte kan helpen om bijvoorbeeld activiteiten die een kleine hoeveelheid stikstof nodig hebben snel vooruit te helpen. 

Bron: brabant.nl

Cookie-instellingen