Nieuws aanpak stikstof Brabant - 11 juni 2020

11-06-2020

Via deze nieuwsupdate houden we u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rondom de aanpak van stikstof.

Informatiepunt voor vraag en aanbod van stikstof
Het kennisplatform www.aanpakstikstofbrabant.nl is omgebouwd tot Informatiepunt Aanpak Stikstof. Op deze website vindt u informatie over de gebiedsgerichte aanpak en - binnenkort - concrete gebiedsprojecten in Brabant. Ook leest u wat u kunt doen als u zelf stikstofruimte nodig heeft of aan wilt bieden. Verder is de lijst met veelgestelde vragen uitgebreid. Via het contactformulier kunt u contact met ons opnemen als u bijvoorbeeld een vraag heeft over het verkrijgen of aanbieden van stikstofruimte. Lees meer…

Reactie provincies op kabinetsmaatregelen stikstof
Het kabinet neemt een fors pakket aan maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen en de natuur te versterken. Tot 2030 investeert het Rijk € 5 miljard. Dit blijkt uit de Kamerbrief van de minister Schouten 24 april stuurde aan de Tweede Kamer. In een sterke natuur ligt de oplossing van het stikstofprobleem: een sterke natuur zorgt voor minder knelpunten bij het verlenen van nieuwe vergunningen. De provincies reageerden 10 juni gezamenlijk op het maatregelenpakket in een brief aan de minister. De provincies zien het pakket als een belangrijke stap op weg naar een structurele aanpak voor de stikstofproblematiek. Maar voor een succesvolle aanpak is meer nodig. Lees meer…

Reactie Gedeputeerde Staten op Adviesrapport Remkes 
De Tweede Kamer en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zijn nu aan zet, stelt het college van Gedeputeerde Staten in een reactie op het adviesrapport over de structurele aanpak van de stikstofproblematiek ‘Niet alles kan overal’ van de commissie Remkes. “Tegelijkertijd blijven we met de andere provincies samenwerken met het Rijk, andere overheden en sectoren om een bijdrage te leveren aan de aanpak van stikstofproblematiek. In Brabant bijvoorbeeld via de provinciebrede tafel waarin we contact hebben met alle stakeholders”, aldus gedeputeerde Ronnes, coördinerend portefeuillehouder Gebiedsgerichte aanpak stikstof, die concludeert dat het rapport van Remkes de zorgen niet heeft weggenomen.

“Brabant kent een dynamiek waarin zowel het verbeteren van de natuur als economische ontwikkelingen heel belangrijk zijn. We moeten slagen maken met de gebiedsgerichte aanpak om te zorgen dat mensen werk hebben en houden, wegen aangelegd kunnen worden en huizen gebouwd, maar ook boeren die willen omschakelen of stoppen een goed toekomstperspectief wordt geboden. Het is dus vooral zaak dat we niet stilvallen om tot resultaat te komen op lange termijn maar zeker ook op kortere termijn, om economische ontwikkelingen mogelijk te houden.”

Ruim 250 Brabantse varkensbedrijven in aanmerking voor saneringsregeling
In heel Nederland hebben 520 boeren zich ingeschreven voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv). 407 Bedrijven voldoen aan de gestelde eisen. Daarvan zijn er 252 gevestigd in Brabant, met in totaal ongeveer 580.000 varkens. De provincie houdt er rekening mee dat een deel van deze bedrijven alsnog besluit af te zien van de regeling, en verwacht dat uiteindelijk circa 200 bedrijven, met in totaal circa 460.000 varkens gebruik maken van de regeling.  

Om alle aanvragen die voldoen aan de gestelde vereisten te kunnen toewijzen verhoogt minister Schouten van LNV het subsidiebedrag. Hierdoor kunnen alle varkenshouders die zich hebben ingeschreven voor de regeling en voldoen aan de eisen ook worden gehonoreerd. Varkenshouders ontvangen voor eind juli 2020 een subsidiebeschikking. Lees meer…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie en vragen?
Voor algemene informatie: 
•    Website Aanpak Stikstof: www.aanpakstikstof.nl
•    Website BIJ12: www.bij12.nl/pas
•    Website Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanpak-stikstof
Informatie over de aanpak van stikstof in Brabant: 
•    Dossier Aanpak Stikstof: www.brabant.nl/aanpakstikstof 
•    Informatieplatform: www.aanpakstikstofbrabant.nl

Afmelden voor deze nieuwsbrief? Stuur een mail naar aanpakstikstof@brabant.nl.

 

 

Cookie-instellingen