Handelingsperspectief toezicht en handhaving Wet natuurbescherming

18-05-2020

Door de uitspraak van de Raad van State in mei 2019 is de PAS-regeling onderuitgegaan. Door het nog ontbreken van nieuwe regelgeving kan het nog 1 tot 2 jaar duren voordat de lijn voor toezicht en handhaving op vergunningen helder is.

Voor de tussentijd besluiten Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant om niet actief alle Wet natuurbescherming-vergunningplichtige bedrijven aan te schrijven, maar in te zetten op de bedrijven die een Wabo-aanvraag indienen of via regulier toezicht in beeld komen. Gedeputeerde Staten willen alle bedrijven stimuleren een aanvraag in te dienen. Volledige aanvragen waaruit blijkt dat de stikstofruimte alleen via extern salderen beschikbaar is, worden zo ver als nu kan in procedure genomen maar afronding kan pas plaatsvinden als het instrumentarium voor extern salderen beschikbaar is. Bedrijven worden wel onder de aandacht gebracht voor de Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof in de provincie. De uitgangspunten in Brabant sluiten aan bij de lijn van de minister.

Cookie-instellingen