Nieuws aanpak stikstof Brabant - 24 maart 2020

25-03-2020

Via deze nieuwsupdate houden we u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rondom de aanpak van stikstof.  U ontvangt deze update de komende maanden regelmatig in uw mailbox.

Video update stikstofaanpak
Vanwege de Coronamaatregelen kon op vrijdag 20 maart een themabijeenkomst voor Provinciale Staten over de voortgang van de aanpak stikstof niet doorgaan. Om statenleden toch op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen in dit dossier, is de presentatie op video opgenomen. Bent u ook benieuwd naar de ontwikkelingen van de aanpak stikstof, zowel op Rijksniveau als in Brabant? Bekijk dan de videopresentatie
Schriftelijke informatie vindt u in de Statenmededeling Actualiteiten Stikstof. Ook de Powerpointpresentatie is na te lezen. Hierin staan links opgenomen naar relevante Kamerbrieven van het Rijk. 

 
Snelheidsmaatregelen maken woningbouwprojecten in Brabant mogelijk
Brabant neemt net als andere provincies vanaf 24 maart de vergunningaanvragen voor woningbouwprojecten in behandeling. Door de verlaging van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur op de snelwegen vanaf 16 maart komt er stikstofdepositieruimte vrij. In Brabant kunnen hierdoor naar verwachting vrijwel alle woningbouwprojecten die stil kwamen te liggen door de stikstofproblematiek alsnog een vergunning krijgen. Er zijn wel afspraken gemaakt over de volgorde waarin vergunningen verleend worden. Eerst komen de aanvragen voor de woondeals aan de beurt, daarna de grote woningbouwprojecten en na zes weken worden alle aanvragen op volgorde van binnenkomst behandeld. Gemeenten krijgen per brief het advies, in het geval een woningbouwproject effect heeft op een Natura 2000-gebied, zo snel mogelijk een vergunning aan te vragen. Lees meer…

Langere wachttijden vergunningverlening
Omdat de vergunningverlening langere tijd heeft stil gelegen, is bij de Omgevingsdienst een grote werkvoorraad ontstaan. Vergunningaanvragen worden in principe op volgorde van binnenkomst behandeld. Verder is voor een aantal onderwerpen eerst duidelijkheid van het Rijk nodig voordat vergunningen verleend kunnen worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor beweiden en bemesten en voor extern salderen met veehouderijen. Hierdoor kan het verlenen van vergunningen en het beantwoorden van vragen langer duren dan gebruikelijk. Wij vragen daarvoor uw begrip.

Meer informatie en vragen?
Voor algemene informatie: 
•    Website Aanpak Stikstof: www.aanpakstikstof.nl
•    Website BIJ12: www.bij12.nl/pas
•    Website Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanpak-stikstof
Informatie over de aanpak van stikstof in Brabant: 
•    Dossier Aanpak Stikstof: www.brabant.nl/aanpakstikstof 
•    Informatieplatform: www.aanpakstikstofbrabant.nl

Afmelden voor deze nieuwsbrief? Stuur een mail naar aanpakstikstof@brabant.nl.

Cookie-instellingen