Nieuws aanpak stikstof Brabant - 19 februari 2020

19-02-2020

Via deze nieuwsupdate houden we u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rondom de aanpak van stikstof.  U ontvangt deze update de komende maanden regelmatig in uw mailbox.

Data voor aanpassen stallen gewijzigd
Provinciale Staten hebben op vrijdag 14 februari ingestemd met een wijziging van de Interim Omgevingsverordening. Het gaat om een wijziging van de data waarop veehouders verouderde stalsystemen moeten aanpassen. Lees meer...

Provincie hanteert koop-pacht-aanpak om natuurinclusief boeren te stimuleren
De provincie koopt voor € 30 miljoen aan landbouwgrond aan en verpacht die vervolgens terug aan de boeren. Dit stelt die boeren in staat om extra grond te pachten waarmee zij kunnen omschakelen naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering. Lees meer…

Brabant zorgt voor nieuw en toekomstbestendig bos 
De komende 10 jaar gaat de provincie Noord-Brabant de bossen toekomstbestendiger maken. Dat gebeurt door 60.000 hectare van de 70.000 hectare bos geleidelijk te vernieuwen. Daarnaast wordt de komende tien jaar 13.000 hectare nieuw bos aangelegd. Gedeputeerde Rik Grashoff (Natuur, Water en Milieu): “Bossen zijn onze belangrijkste bron van biodiversiteit. Bossen houden water vast en spelen ook een grote rol in de vastlegging van CO2 en stikstof. Meer en vitaler bos is dus van groot belang.” Lees meer…

Statenmededeling proces vergunningverlening Wet natuurbescherming Amercentrale
Provinciale Staten zijn middels een Statenmededeling aanvullend geïnformeerd over het proces rondom de vergunningverlening Wet natuurbescherming (Wnb) aan RWE inzake de Amercentrale. Lees meer…

Meer informatie en vragen?
Voor algemene informatie: 
•    Website Aanpak Stikstof: www.aanpakstikstof.nl
•    Website BIJ12: www.bij12.nl/pas
•    Website Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanpak-stikstof
Informatie over de aanpak van stikstof in Brabant: 
•    Dossier Aanpak Stikstof: www.brabant.nl/aanpakstikstof 
•    Informatieplatform: www.aanpakstikstofbrabant.nl

Afmelden voor deze nieuwsbrief? Stuur een mail naar aanpakstikstof@brabant.nl.

Cookie-instellingen