Nieuws aanpak stikstof Brabant - 6 december 2019

06-12-2019

Via deze nieuwsupdate houden we u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rondom de aanpak van stikstof. U ontvangt deze update de komende maanden om de week in uw mailbox.

Brabantse aanpak stikstof
Vandaag (vrijdag 6 december 2019) hebben Gedeputeerde Staten (GS) de Brabantse aanpak stikstof gepresenteerd. Met de Brabantse aanpak wil het provinciebestuur een dalende lijn van stikstofdepositie op beschermde natuur tot stand brengen. Tegelijkertijd willen GS ruimte bieden aan maatschappelijke en economische activiteiten. Dat vraag om een nieuwe balans. Lees meer...

Stikstof: zij maken van de nood een deugd
Sinds 11 oktober 2019 is de vergunningverlening weer op gang voor projecten waarbij geen (extra) stikstof vrijkomt. De eerste vergunningen zijn inmiddels toegekend voor o.a. de aanleg van zonneparken, de realisatie van industriële bedrijven en woningbouwprojecten. Bekijk twee video’s waarin gedeputeerden Christophe van der Maat en Anne-Marie Spierings een bezoek brengen aan twee Brabantse projecten en toelichten hoe projecten met een kleine, tijdelijke uitstoot van stikstof toch kunnen doorgaan. Bekijk de video’s.

Rijk en provincies eens over beleidsregels stikstofaanpak
Provincies en Rijk zijn het eens over eenduidige beleidsregels voor de vergunningverlening en stikstofaanpak. De beleidsregels zijn aangepast om ze beter te laten aansluiten op de praktijk. Volgende week nemen de 12 provincies een definitief besluit. Lees meer…

Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof
Minister Schouten heeft 2 december 2019 een Kamerbrief gestuurd over de instelling en samenstelling van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof. Dit onafhankelijk Adviescollege kijkt op wetenschappelijke wijze naar de validatie van de Nederlandse meet- en rekenmethodiek. Lees meer…

Meer informatie en vragen?

Voor algemene informatie:

Informatie over de aanpak van stikstof in Brabant:

Afmelden voor deze nieuwsbrief? Stuur een mail naar pas@brabant.nl

Cookie-instellingen