Nieuws aanpak stikstof Brabant - 20 december 2019

20-12-2019

Via deze nieuwsupdate houden we u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rondom de aanpak van stikstof. U ontvangt deze update de komende maanden om de week in uw mailbox.

Beleidsregel vergunningverlening aangepast
Nadat provincies en Rijk het eens zijn geworden over eenduidige beleidsregels voor de vergunningverlening en stikstofaanpak, hebben Gedeputeerde Staten op 10 december 2019 de beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant aangepast. De aangepaste beleidsregel is sinds 13 december 2019 van kracht. Lees meer...

Voorstel wijziging data aanpassing verouderde stalsystemen ter inzage
Gedeputeerde Staten leggen een voorstel voor het wijzigen van de Interim Omgevingsverordening ter inzage voor inspraak. Het betreft het verschuiven van de data die betrekking hebben op het aanpassen van verouderde stalsystemen. Lees meer…

CDA stapt uit Brabantse coalitie, nu geen steun PS voor Brabantse Aanpak Stikstof
Het college heeft aangegeven aan PS dat het door gaat met het werk. Na het Kerstreces wordt verder gesproken over hoe een stabiele bestuurlijke situatie gecreëerd kan worden. Lees meer…

Informatiebijeenkomst 13 en 14 januari
In de tweede week van januari organiseren de provincie Noord-Brabant en de Omgevingsdienst Brabant Noord twee informatiebijeenkomsten over de ontwikkelingen in de aanpak stikstof:

  • Op 13 januari 2020 van 13.30 tot 16.00 (inloop vanaf 13.00 uur) is de informatiebijeenkomst voor Brabantse gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten en terreinbeherende organisaties. Meer informatie en aanmelden.
  • Op 14 januari 2020 van 14.30 tot 17.00 (inloop vanaf 14.00 uur) is de informatiebijeenkomst voor adviseurs van (agrarische) ondernemers in Brabant. Meer informatie en aanmelden.

De volgende nieuwsbrief ontvangt u in de tweede week van januari.

Meer informatie en vragen?

Voor algemene informatie:

Informatie over de aanpak van stikstof in Brabant:

Afmelden voor deze nieuwsbrief? Stuur een mail naar aanpakstikstof@brabant.nl.

Cookie-instellingen