Beleidsregel vergunningverlening aangepast

13-12-2019

Begin december zijn provincies en Rijk het eens geworden over eenduidige beleidsregels voor de vergunningverlening en stikstofaanpak. De beleidsregels zijn aangepast om ze beter te laten aansluiten op de praktijk.

Nadat provincies en Rijk het eens zijn geworden over eenduidige beleidsregels voor de vergunningverlening en stikstofaanpak, hebben Gedeputeerde Staten op 10 december 2019 de beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant aangepast. De beleidsregel bevat de voorwaarden voor het verlenen van vergunningen op basis van de Wet natuurbescherming. De beleidsregel maakt onderdeel uit van de Brabantse aanpak stikstof
 
Met het wijzigen van de beleidsregel zijn eerdere verschillen tussen de beleidsregels van de provincies en het beleidskader van het Rijk weggenomen. De aangepaste beleidsregel treedt op 13 december 2019 in werking. 
 
Zie voor meer informatie: 

Bron: brabant.nl

Cookie-instellingen