Stikstof: zij maken van de nood een deugd

05-12-2019

Hoe gaan we bij Brabantse projecten om met het stikstofvraagstuk? Onze gedeputeerden gingen bij een aantal projecten en hun initiatiefnemers langs.

Sinds de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is Nederland doordrongen van de impact van het stikstofvraagstuk. Een te grote uitstoot van stikstof is een probleem dat niet alleen onze natuur, maar ook de ontwikkelmogelijkheden beïnvloedt. Dat brengt onzekerheid met zich mee voor inwoners, boeren en andere ondernemers.

In Brabant is de vergunningverlening sinds 11 oktober weer op gang gekomen voor projecten waarbij geen (extra) stikstof vrijkomt. De eerste vergunningen zijn inmiddels toegekend voor onder meer de aanleg van zonneparken, de realisatie van industriële bedrijven en woningbouwprojecten. Daarbij valt op dat ondernemers slimme oplossingen bedenken om met minder stikstofuitstoot, tóch te kunnen ontwikkelen. Hoe ze dat doen? Bekijk de video’s waarin gedeputeerden een bezoek brengen aan diverse Brabantse projecten en initiatiefnemers!

Windmolens langs de A50 in Veghel.

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings en wethouder Harry van Rooyen bekijken waar langs de A50 in Veghel 4 windmolens komen. Bij de aanleg daarvan komt tijdelijk, een beperkte hoeveelheid stikstof vrij. Hoe kunnen dergelijke projecten met creatieve oplossingen toch doorgaan?

Bekijk de video

Provinciale weg N629 in Oosteind

Gedeputeerde Christophe van der Maat vertelt waarom en hoe infraprojecten in Brabant, zoals de N629, door moeten en kunnen gaan, ondanks de stikstofuitspraak.

Bekijk de video

Cookie-instellingen