Nieuws aanpak stikstof Brabant - 21 november 2019

25-11-2019

Via deze nieuwsupdate houden we u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rondom de aanpak van stikstof. U ontvangt deze update de komende maanden om de week in uw mailbox.

Maatregelen voor natuur, bouw en infrastructuur
Op 13 november heeft het kabinet drie maatregelen gepresenteerd die op korte termijn in te voeren zijn en die snel leiden tot een daling van de stikstofneerslag op Natura 2000-gebieden. Door de maximumsnelheid op autosnelwegen overdag te verlagen naar 100 km/u, de ammoniakuitstoot via veevoer te verlagen en de bestaande uitbreiding van de warme saneringsregeling voor de varkenshouderij, daalt op korte termijn de neerslag van stikstof in de natuur. “Het pakket van maatregelen van het Rijk is een goede eerste stap om zowel de natuur als de economie vooruit te helpen”, aldus gedeputeerde Rik Grashoff. Lees meer…

Nieuwe website www.aanpakstikstof.nl
Voor de landelijke informatie over de aanpak van stikstof is een nieuwe website in het leven geroepen: www.aanpakstikstof.nl. U vindt hier nieuws, de helpdesk stikstof, achtergrondinformatie, relevante documenten en veelgestelde vragen. Ook is er per sector, die geraakt wordt door de stikstofproblematiek, informatie en veelgestelde vragen verzameld.

Vragen over (de aanpak van) stikstof
Op het platform Aanpak Stikstof Brabant (www.aanpakstikstofbrabant.nl) zijn nieuwe veelgestelde vragen en antwoorden aan de lijst toegevoegd. Momenteel ontvangen we veel vragen via het platform, waardoor u mogelijk wat langer moet wachten op onze reactie. Onze excuses voor het ongemak. We proberen alle vragen zo snel en zorgvuldig mogelijk te beantwoorden. Vragen over stikstof, vergunningverlening, Aerius en Natura 2000 kunt u ook stellen aan de landelijke helpdesk stikstof.

Meer informatie en vragen?
Voor algemene informatie:

Informatie over de aanpak van stikstof in Brabant:

 

 

Cookie-instellingen