Nieuws Aanpak Stikstof - 25 oktober 2019

25-10-2019

Via deze nieuwsupdate houden we u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rondom de aanpak van stikstof. U ontvangt deze update de komende maanden om de week in uw mailbox.

Informatiebijeenkomsten

Op 15 en 22 oktober waren een informatiebijeenkomst voor bestuurders van gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten en partners, waarin we de laatste stand van zaken gedeeld hebben. Kon u niet aanwezig zijn, of wilt u de presentatie nog een keer bekijken? U vindt die op ons informatieplatform: www.aanpakstikstofbrabant.nl

Aanmelden Informatieplatform

Op het informatieplatform vindt u informatie over de stikstofaanpak in Brabant. Hebt u vragen? Die kunt u vanaf nu via dit platform stellen. U kunt er dan op rekenen dat u zo spoedig mogelijk antwoord krijgt. Het kan ook zijn dat uw vraag al te vinden is in het lijstje met veel gestelde vragen, dat u ook op het platform vindt. U kunt zich ook aanmelden voor het platform. Als u bent aangemeld kunt u pagina's volgen. Zodra er op de pagina die u volgt nieuwe informatie wordt geplaatst ontvangt u een bericht.

Verklaring Rijk en provincies

Op www.bij12/nieuws vindt u een verklaring van Rijk en provincie over het gesprek dat zij op 17 oktober hebben gevoerd. Zij verklaren dat het van het grootste belang is dat de vergunningsverlening voor alle sectoren op gang is gekomen of komt. Uitgangspunten daarbij zijn de daling van de stikstofdepositie in onze natuur, een duidelijk perspectief voor alle sectoren en vergunningen die voor de rechter overeind kunnen blijven. Provincies en het Rijk geven uiterlijk 1 december 2019 hierover nadere duidelijkheid.

Aerius

Sinds maandag 21 oktober is het weer mogelijk om een PDF te exporteren na het uitvoeren van een berekening. Ook is dan de ligging van buitenlandse natuurgebieden zichtbaar (omtrek) in de user interface. Meer informatie op www.bij12/nieuws.

Meer informatie en vragen?

Voor algemene informatie:

•         Website BIJ12: www.bij12.nl/pas

•         Website Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanpak-stikstof

Informatie over de aanpak van stikstof in Brabant:

•         Informatieplatform: www.aanpakstikstofbrabant.nl

Afmelden of aanmelden voor deze nieuwsbrief? Stuur een mail naar pas@brabant.nl

Cookie-instellingen